Рівні німецької мови

Оновлено: 06.11.2020

В Рекомендаціях Ради Європи щодо вивчення іноземних мов – CEFR– виділено 6 основних загальних рівнів володіння німецькою мовою. Для того, щоб визначити свій рівень німецької, пройдіть безкоштовне онлайн тестування у нас на сайті.

Якщо Вам потрібно вивчити німецьку, підвищити свій рівень, підготуватися до іспиту Goethe Zertifikat, Telc, TestDaf, TestAs, наші викладачі підготують Вас індивідуально або в міні-групі. Заняття можуть проходити онлайн (Skype, Zoom) або в офісі в Києві. Всі види занять

Записатись
 • Елементарний користувач А1

  Розуміє і вживає побутові/повсякденні вирази та дуже прості речення з метою задоволення простих і конкретних потреб. Може відрекомендуватись або відрекомендувати когось і поставити  запитання, які стосуються особи, наприклад, про її ім’я, місце проживання, зв’язки, майно тощо і може відповісти на подібні запитання. Може спілкуватись на простому рівні за умови, якщо співрозмовник говорить повільно, чітко і виявляє готовність  допомогти.

 • Елементарний користувач  А2

  Розуміє ізольовані фрази та вирази, які широко використовуються в повсякденному житті з метою вирішення першочергових/пріоритетних питань побуту (наприклад, особисту  інформацію про покупки, роботу, найближче оточення). Може спілкуватись у пересічній поточній ситуації, яка містить лише простий і прямий обмін інформацією, а також на побутові теми. Може описати простими засобами особу, місце, об’єкт, свою власну освіту, своє оточення і ставити запитання, які його/її стосуються.

 • Незалежний користувач В1

  Розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі до його роботи, навчання, дозвілля тощо. Орієнтується в більшості лінгвістичних ситуацій, що трапляються під час перебування (подорожі) у країні, мова якої вивчається. Може спілкуватися на простому рівні (висловлюватись просто й адекватно) на побутові теми та в галузях своїх інтересів. Може розповісти про подію, досвід, чи мрію, описати сподівання або мету і коротко сформулювати причини (докази), дати пояснення до плану, проекту, ідеї.

 • Незалежний користувач В2

  Може розуміти основний зміст конкретних або абстрактних тем у складному тексті; розуміє спеціалізовану дискусію у своїй фаховій галузі. Спілкується з носієм мови з таким ступенем спонтанності та невимушеності, який не завдає труднощів жодному із співрозмовників. Може висловлюватися чітко й докладно на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, виділяючи переваги та недоліки.

 • Досвідчений користувач С1

  Може розуміти велику гаму об’ємистих і складних текстів, а також розуміти (усвідомлювати, розпізнавати) імпліцитні значення. Може швидко та спонтанно висловлюватись, не відчуваючи помітних труднощів у виборі слів. Може ефективно й гнучко користуватися мовою у суспільному житті, професійній діяльності та навчанні. Може чітко, ясно і логічно висловлюватись на досить складні теми, описувати щось або доповідати про щось, демонструючи володіння всіма мовними засобами.

 • Досвідчений користувач С2

  Може розуміти, без зусиль, практично все, що чує або читає. Відтворює факти та аргументи з різних писемних або усних джерел, зв’язно підсумовуючи їх. Може висловлюватись, дуже швидко і диференційовано, а також чітко розрізнити тонкі смислові відтінки складних тем. 

Поділитись в Facebook Поділитись в Telegram
Ваша заявка на обратный звонок принята.

Замовити дзвінок

Ваше ім'я *

Ваш номер телефону *

Дата та час