Публичная оферта. Изучение немецкого языка

Обновлено: 21.07.2023

Умови навчання на курсах німецької мови «Startstudy», далі Виконавець

 1. Загальні положення

1.1 Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) освітнього агентства «Startstudy» https://startstudy.com.ua/ будь-якій фізичній особі (далі – Замовник) укласти договір про надання послуг з метою вивчення німецької мови дистаційним способом. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів (Замовників).

1.2 Відповідно до с. 642 ЦК України, особа, яка прийняла (акцептувала) публічну пропозицію про укладення цього Договору шляхом часткової або повної оплати послуг, стає «Замовником». Внесення оплати є підтвердженням зі сторони «Замовника», що умови Договору є зрозумілими та приймаються в повному обсязі.

1.3 Заявка – залишене Замовником через функціонал Сайту https://startstudy.com.ua/ повідомлення про згоду потенційного Замовника вивчати німецьку мову індивідуально або в групі на умовах, викладених у цьому Договорі. Заявка обробляється виключно у робочий час, зафіксований на сайті (Пн.-Пт., 10:00-18:00), згідно з черговістю надходження.

1.4 Договір може укладатися на користь неповнолітніх дітей їхніми батьками чи законними представниками.

1.5 Сторони Договору – «Виконавець» та «Замовник».

1.6 Для надання послуг відповідної якості, Виконавець може залучити своїх партнерів, у кількості, яка буде достатньою для надання послуг необхідної якості.

1.7 Уважно ознайомтеся з умовами цієї Оферти. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким з його пунктів, не користуйтеся нашими послугами.

 

 1. Предмет Договору

Виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання узгодженого комплексу послуг із дистанційного вивчення німецької мови Замовнику або його представнику, у групі або індивідуально на умовах, що містяться в даній оферті.

 

 1. Організація навчального процесу

3.1 Запис на курси

Індивідуальні заняття

 • Під час запису на індивідуальні заняття, інтенсивність та розклад занять узгоджується з кожним учнем в індивідуальному порядку.
 • Інтенсивність та тривалість занять для кожного студента визначається виходячи з його поточного рівня знань, що перевіряється за допомогою тестування чи пробного уроку або виходячи з надання мовного сертифікату з однієї сторони та визначеним терміном виходу на кінцевий результат — з іншої.

Групові заняття

 • Інформація про набір до груп та розклад занять публікуються на сайті завчасно.
 • Для розподілу в групи проводиться тестування, яке також опубліковано на сайті.

 

3.2 Тестування, пробний урок.

 • Перед початком занять потенційний учень має пройти тестування на нашому сайті або пробний урок із викладачем.
 • Тестування безкоштовне.
 • Тестування складається з двох частин: письмова частина (розміщена на нашому сайті) та усна – за домовленістю з викладачем. Щоб пройти усну частину тестування, необхідно залишити заявку після проходження письмової частини наприкінці тестування.
 • Час проходження письмової частини тестування складає в середньому близько 40 хв., усної частини – близько 15 хв.
 • Пробний урок триває 60-90 хв. і призначений для детальнішого аналізу поточних знань Замовника з німецької мови.
 • Пробний урок оплачується заздалегідь, як повноцінний урок згідно з цінами, вказаними на нашому сайті.
 • Від тестування або пробного уроку звільнено учнів без знань німецької мови або на підставі надання міжнародного мовного сертифікату, наприклад Goethe Zertifikat, ÖSD, telc тощо, що не старіше 1 року.

 

3.3 Формат занять.

Всі заняття проходять в режимі онлайн із використанням відповідних платформ.

З метою забезпечення та перевірки якості проведених занять, індивідуальні уроки можуть бути записані. Групові заняття записуються обов’язково, для передачі їх усім слухачам групи.

 

3.4 Правила поведінки слухачів.

 • Програма занять та інтенсивність складається виключно під Ваші цілі і передбачає повне дотримання графіку. Невиконання рекомендацій викладача, повне або часткове невиконання домашніх завдань, а тим паче — невідвідування занять, може привести до зриву графіку і відповідно, вимагатиме додаткового часу, якого може не бути.
 • У разі систематичного невідвідування індивідуальних занять без поважної причини Виконавець має право відмовити Замовнику у проведенні подальших занять.
 • Виконавець залишає за собою право інформувати батьків неповнолітнього слухача про його ставлення до занять та його успішність на заняттях.

 

3.5 Підтвердження проходження навчального курсу

 • Підтвердженням успішно прослуханого курсу з німецької мови в індивідуальному порядку є здача міжнародного сертифіката у встановлених тестових центрах, крім випадків, коли замовник має інші цілі занять.
 • Підтвердженням успішного прослуханого курсу є заключне тестування після закінчення. У разі неуспішного проходження заключного тестування або відсутності Замовника більш ніж на 25% занять курс не може вважатись пройденим і Замовник не може бути переведений на наступний рівень.
 • Видача сертифіката про прослуханий груповий курс проходить за запитом при відвідуванні більше 80% від загальної кількості встановлених годин курсу та не пізніше ніж через 6 місяців з моменту закінчення курсу.
 1. Розрахунки Сторін за Договором.

4.1 Вартість занять

 • Ціна індивідуальних та групових занять фіксована та розміщена на сайті Виконавця.
 • Виконавець має право на підвищення вартості занять для вже існуючих Замовників, але не частіше ніж 1 раз на рік.
 • Оплачуючи заняття за запропонованою вартістю, Замовник автоматично з нею погоджується.

 

4.2 Порядок оплати занять

 • Оплата занять у групі проводиться за 1 рівень наперед до початку навчання.
 • Оплата індивідуальних занять проходить щонайменше за 1 тиждень наперед до початку навчання.
 • У разі несвоєчасної оплати занять Замовник до занять не допускається.
 • Навчальні матеріали в електронному вигляді надаються безкоштовно.
 • Навчальні матеріали у вигляді підручників оплачуються окремо.

 

4.3 Порядок оплати та повернення коштів

4.3.1 Відсутність Замовника на індивідуальних заняттях не оплачується тільки в наступних випадках:

 • попередження свого викладача з вечора, якщо заняття повинно відбутися наступного дня в його першій половині (до 14 години).
 • попередження викладача до 10 ранку, якщо проведення заняття заплановано у той самий день після 14 години.

4.3.2 Якщо Замовник сплатив групові заняття, які не може відвідувати, вартість повертається лише у випадку, якщо він про це повідомляє не менше ніж за 5 робочих днів до початку навчання або за наявності серйозної причини (хвороба зі госпіталізацією тощо).

4.3.3 Оплата групових занять також не повертається у разі одностороннього розірвання договору навчання Виконавцем у зв’язку з неодноразовим порушенням Замовником Правил поведінки (див. п. 3.4).

 

 1. Інші умови

5.1 Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту (отримання «Виконавцем» оплати) та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

5.2 Виконавець має право вносити зміни до Договору в односторонньому порядку, які набирають чинності з моменту їх розміщення на цьому сайті.

5.3 Виконавець та Замовник не підписують акти щодо надання послуг з вивчення мови. Оплата підтверджує якість послуг. Акт про надання послуг складається лише на вимогу Замовника.

5.4 Сторони звільняються від відповідальності за Договором у разі настання обставин непереборної (форс-мажор) сили, а також інших обставин, які не залежать від волі сторін. У цих випадках термін виконання зобов’язань за цим Договором зсувається пропорційно до терміну дії форс-мажорних обставин.

5.5 У решті випадків сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за місцем реєстрації Виконавця.

5.6 Вся інформація, що стосується укладання та виконання цього Договору, є конфіденційною та не підлягає розголошенню.

5.7 Замовник висловлює згоду та дозвіл Виконавцю як власнику бази персональних даних на обробку персональних даних, а саме на здійснення будь-яких дій, пов’язаних зі збором персональних даних, реєстрацією, накопиченням, тимчасовим зберіганням, адаптацією, змінами, оновленнями, використанням, розповсюдженням (передачею), знищенням будь-яких відомостей про Замовника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами, з метою виконання обов’язків за договором. 

5.8 Цей Договір укладено за повного розуміння Сторонами його умов та термінології українською мовою.

Поделиться в Facebook Поделиться в Telegram
Ваша заявка на обратный звонок принята.

Заказать звонок

Ваше имя *

Ваш номер телефона с мессенджером *

Дата и время звонка